Architectuur, van Theorie naar praktijk of andersom?

Vaak wordt architectuur in een aparte kamer van een organisatie beoefend.